foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Program audiente

Inspector sef: Luni 8.00-16.00

Prim Adjunct: Marti 13.00-15.00

Adjunct: Luni 13.00-15.00

Sef serviciu prevenire:

Luni 13.00-15.00

Resurse Umane:

Miercuri 13.00-15.00

Juridic: Joi 13.00-15.00

Informare Publica:

Joi 8.00-16.00

Weather JClock

miercurea-ciuc °C
  28.07.2016 Ferienhaus Ostsee

Nu Tremur la Cutremur

Login

Vizitatori

Masuri de prevenire si aparare impotriva incendiilor

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

LA GOSPODĂRIILE CETĂŢENEŞTI

            Incendiile care ar putea afecta bunuri din gospodăriile populaţiei pot fi preîntâmpinate dacă cetăţenii cunosc şi respectă regulile şi măsurile de prevenire a acestora.

            Pentru ca respectivele reguli să fie cunoscute vom prezenta în rândurile ce urmează alte câteva reglementări în domeniu. În ceea ce priveşte respectarea lor, aceasta este o obligaţie generală a tuturor persoanelor fizice şi juridice, conform prevederilor art.6, alin.1 din Legea nr.307/ 2006, privind apărarea împotriva incendiilor. Aşadar, iată principalele ...

1. Reguli de prevenire a incendiilor la folosirea energiei electrice:

    a) este interzisă folosirea instalaţiilor şi aparatelor electrice defecte sau improvizate, cu conductori neizolaţi, cu prize sau întrerupătoare defecte, doze şi derivaţii fără capace etc.;

    b) este interzisă înlocuirea siguranţelor electrice cu altele necalibrate (cu sârmă, cuie etc). Siguranţele arse vor fi înlocuite numai de un electrician autorizat;

    c) nu este permisă lăsarea sub tensiune, fără supraveghere, a niciunui fel de aparat electric: televizor, radio, fier de călcat, reşou, radiator etc.;

    d) este interzisă executarea sau modificarea instalaţiilor electrice de către persoane neautorizate;

    e) fiarele de călcat vor fi aşezate pe timpul folosirii pe suporţi icombustibili (de sârmă, cărămidă etc.).

2. Reguli şi măsuri de prevenire la grajduri, magazii şi alte dependinţe:

    a) este interzis a se intra în aceste construcţii cu lumânări, chibrituri aprinse sau lămpi de petrol, iluminatul realizându-se cu corpuri de iluminat electrice prevăzute cu globuri de protecţie sau cu felinare de vânt în stare bună; cablurile electrice vor fi pozate numai pe materiale incombustibile;

    b) se interzice fumatul sau accesul cu foc deschis în aceste spaţii;

    c) uşile grajdurilor vor fi construite fără praguri şi se vor deschide spre exterior. Nu este permisă blocarea uşilor cu diferite obiecte sau materiale;

    d) încălzirea grajdurilor este admisă numai cu sobe cu acumulare de căldură, iar aprinderea şi alimentarea focului trebuie să se facă numai din exterior;

    e) se interzice depozitarea în magazii sau în alte dependinţe a oricărui fel de carburant în cantitate mai mare decât cea stabilită de reglementările în vigoare;

    f) este interzisă folosirea afumătorilor improvizate, care prezintă pericol de incendiu, în magazii, şuri sau instalarea acestora în apropierea materialelor combustibile.

3. Reguli de apărare împotriva incendiilor la depozite de furaje, paie şi alte materiale:

    a) furajele, paiele şi alte materiale combustibile vor fi depozitate, după posibilităţi, cât mai departe de casă, bucătării de vară, cuptoare, magazii etc.;

    b) este interzisă folosirea focului deschis sau a mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă pe lângă furaje şi materiale combustibile;

    c) focurile deschise făcute în curţi, la o distanţă mai mare de 10 m faţă de depozitele de furaje, paie şi alte materiale, trebuie atent supravegheate, iar pe timp de vânt sunt strict interzise.

4. Respectarea regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor în podurile caselor:

    a) este interzisă construirea de boxe de lemn sau depozitarea de materiale lemnoase, furaje ori de alte materiale combustibile în podurile caselor;

    b) este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în poduri;

    c) este interzisă folosirea pentru iluminatul în poduri a lumânărilor, chibriturilor etc.; pentru iluminat se vor folosi felinare de vânt în stare bună de funcţionare.

5. Educarea copiilor şi supravegherea lor permanentă pentru a nu provoca incendii:

    a) copiii nu trebuie lăsaţi singuri în încăperi în care sunt sobe de încălzit sau de gătit, lămpi cu petrol pentru iluminat ori gătit în stare de funcţionare;

    b) copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi, artificii etc.). Asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor !